Obveznosti lastnika ob pridobitvi psa

16 marca, 2021

OBVEZNOSTI SKRBNIKA PRI NAKUPU / PRIDOBITVI PSA

 

REGISTRACIJA MLADIČA

Registracijo mladiča mora opraviti vzreditelj.

Vsak pes mora biti označen z mikročipom pred prvim premikom v nov dom, oziroma najkasneje do dopolnjenega tretjega meseca starosti.

Prvi premik v nov dom je dovoljen pri starosti mladička  najmanj osem tednov.

Pri registraciji pes:

 • prejme mikročip
 • pridobi potni list
 • veterinarska organizacija ga vpiše v Centralni register psov – CRP.

Za vnos v CRP veterinarska organizacija  potrebuje:

 • EMŠO lastnika
 • rojstne podatke o psu
 • za pse skotene v Sloveniji po 1.1.2015 je obvezen podatek tudi mikročip mame in pa dokazilo, kje ste žival vzeli (kupoprodajna pogodba ali drug ustrezen dokument).
 • v kolikor dokazila oz. mikročipa matere nimate, veterinar v CRP vpiše, da ni podatka o izvoru psa. Ta podatek prejme veterinarski inšpektor.

 

SPREMEMBA LASTNIŠTVA PSA

Spremembo lastništva  mora lastnik urediti v sedmih dneh od nastanka spremembe pri  veterinarski organizaciji.

Veterinarska organizacija spremeni lastništvo psa v CRP na podlagi:

 • izjave o spremembi lastništva, podpisano s strani vzreditelja, oz. prejšnjega in novega lastnika psa.

IZJAVA O SPREMEMBI LASTNIŠTVA

 • računa, če je iz njega razvidna sprememba lastništva in identifikacija psa
 • kupoprodajne pogodbe
 • ustreznega dokumenta o oddaji psa iz zavetišča

V kolikor izvor psa ni Republika Slovenija, mora lastnik predložiti dokumente, iz katerih je razvidno, da žival izpolnjuje pogoje za vstop v Slovenijo. Iz določenih držav (npr. Srbije) pes lahko legalno potuje v EU po dopolnjenem 7. mesecu starosti. Označen mora biti z mikročipom, spremljati ga mora potni list, veterinarsko spričevalo in test titracije.

Več informacij lahko dobite na spletni strani www.gov.si – netrgovski premiki psov, mačk in belih dihurjev.

 

POGIN, EVTANAZIJA, POBEG, ODTUJITEV PSA

Lastnik mora spremembo glede lastništva ali pogina veterinarski organizaciji javiti v sedmih dneh od nastanka spremembe in priložiti ustrezen dokument:

 • ob poginu ali pobegu potni list in obrazec

IZJAVA LASTNIKA O ODJAVI PSA V CRP

 • če gre za prodajo v tujino mora lastnik psa pred izvozom odjaviti

Lastnik mora v 30 dneh po poginu, evtanaziji , pobegu ali odtujitvi vrniti potni list veterinarski organizaciji, ki dokument uniči in ga vrne lastniku.

 

ZAČASNO ALI TRAJNO BIVANJE IZVEN REPUBLIKE SLOVENIJE

Lastnik, ki bo s psom prebival v tujini, lahko največ sedem dni pred odhodom javi veterinarski organizaciji, da bo pes trajno ali začasno zapustil ozemlje RS.

Veterinarska organizacija ta podatek vnese v CRP.

Zakonska podlaga:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12107

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4370